Raport

RAPORT 23/2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015

2016, 25 maja

Zarząd Spółki West Real Estate SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 oraz § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”