Raport

RAPORT 22/2015 POWZIĘCIE INFORMACJI O ISTOTNYM ZDARZENIU W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

2015, 04 listopada

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 3 listopada 2015 roku powziął informację o uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd Miejski Wrocławia, w skutek której przeniesione zostaje pozwolenie na budowę w zakresie budowy hotelu ze spółki Rialto sp. z o.o. na spółkę zależną od Emitenta, Wrocław City Center West Sp. z o.o. Otrzymanie postanowienia Urzędu Miejskiego Wrocławia jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji zaplanowanego przez spółkę zależną przedsięwzięcia budowy Hotelu Hampton by Hilton i stanowi znaczący element w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”