Raport

RAPORT 22/2013 – JEDNOSKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2013 R

2013, 15 listopada

Zarząd Spółki West Real Estate SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

  • Raport_QIII_2013.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu