Raport

RAPORT 22/2012 – PODPISANIE UMOWY

2012, 13 grudnia

Zarząd West Real Estate S.A. informuje, że dzisiaj otrzymał podpisaną umowę od Art Capital Sp. z o.o. w przedmiocie sporządzenia i zatwierdzenia dokumentu informacyjnego akcji serii G w ramach uprawnień Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zrządu