Raport

RAPORT 22/2011 – ZAWARCIE UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ

2012, 03 stycznia

Zarząd West Real Estate informuje, iż dnia 29 grudnia 2011 r. podpisano umowę z Autoryzowanym Doradcą – Art Capital Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest współdziałanie z Emitentem w przedmiocie wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternetywnego Systemu Obrotu oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania tych obowiązków. Umowa obejmuje również bieżące doradztwo Autoryzowanego Doradcy, w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Przedmiotowa umowa wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu