Raport

RAPORT 21/2017 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ ORAZ PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ EMITENTA.

2018, 14 września

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS SA niniejszym przekazuje w załączeniu otrzymaną w dniu dzisiejszym analizę sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta.