Raport

RAPORT 21/2016 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2016

2016, 14 września

Zarząd Spółki West Real Estate SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku.