Raport

RAPORT 21/2015 KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 ORAZ INCYDENTALNE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

2015, 04 listopada

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w raporcie bieżącym EBI nr 19/2015 błędnie została podana podstawa prawna.

Było:

„Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect””

Jest:

„Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect””

 W treści przedmiotowej raportu nie nastąpiły zmiany.Jednocześnie Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta stosownych zasad określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w zakresie terminowości przekazania raportu bieżącego dotyczącego powołania Członków Rady Nadzorczej. Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, a także dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 oraz § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”