Raport

RAPORT 20/2017 UMOWA Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ NA SPORZĄDZENIE ANALIZY FINANSOWEJ.

2018, 14 września

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. informuje, że w nawiązaniu do raportu EBI nr 18/2017 z dania 09.10.2017 r. oraz w związku z uchwałą Zarządu GPW nr 1015/2017, w dniu dzisiejszym podpisał umowę na wykonanie analizy finansowej, gospodarczej oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości. Powyższa umowa została zawarta z Salwix Sp. z o.o., która jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect prowadzoną przez GPW S.A. i zostanie wykonana w terminie do 20 października 2017 r. Ww. analiza zostanie niezwłocznie opublikowana po otrzymaniu jej przez Emitenta.