Raport

RAPORT 20/2011 – ROZWIĄZANIE UMOWY

2012, 03 stycznia

Zarząd West Real Estate SA informuje, że w dniu 22 grudnia 2011 roku powziął informację o rozwiązaniu umowy przez spółkę zależną od Emitenta – Super West Hotele Sp. z o.o. Przedmiotowa umowa zawarta była pomiędzy spółką zależną, a FORUM Architekci sp. j. i dotyczyła wykonania prac projektowych dla realizowanej inwestycji hotelowej w Barcinku pod Jelenią Górą. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu