Raport

RAPORT 2/2020 UZUPEŁNIENIE RAPORTU BIEŻĄCEGO EBI NR 1/2020 Z DN. 13.01.2020 R. – DATY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU

2020, 22 stycznia

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie do raportu bieżącego nr 1/2020 z dn. 13 stycznia 2020 r., w którym Spółka przekazała harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r. Uzupełnienie związane jest z dookreśleniem dat przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych. Zamieszczone w pierwotnym raporcie daty nie uległy zmianie.

Tym samym Zarząd Spółki wskazuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe jednostkowe i skonsolidowane będą publikowane w następujących terminach:

  • raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku nie będzie publikowany (uprawnienie z §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu),
  • raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2020 roku – w dniu 08.05.2020 roku,
  • raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2020 roku – w dniu 07.08.2020 roku,
  • raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2020 roku – w dniu 06.11.2020 roku,

Raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za 2019 roku zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2020 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”