Raport

RAPORT 2/2019 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU

2019, 22 maja

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.