Raport

RAPORT 2/2017 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2016

2016, 14 września

Zarząd Spółki West Real Estate SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.