Raport

RAPORT 2/2016 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2015

2016, 25 maja

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect