Raport

RAPORT 2/2015 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

2015, 21 lutego

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.  

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”