Raport

RAPORT 2/2013 – POWOŁANIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

2013, 28 stycznia

Spółka informuje, że Rada Nadzorcza West Real Estate SA z dniem 17 stycznia 2013 roku powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki dr inż. Henryk Karcz.

Pan Henryk Karcz jest ekspertem ds. substancji palnych, oraz wieloletnim wykładowcą Politechniki Wrocławskiej. Twórcą i współtwórcą wielu patentów. Nominacja ta jest związana z realizacją strategii półki w zakresie dalszego rozwoju w technologii Termicznego Przekształcania Odpadów.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
dr inż Henryk Karcz – Prezes Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu