Raport

RAPORT 2/2011 – ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI DO ASO

2011, 04 marca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 28 lutego 2011 roku złożony został wniosek o wprowadzenie 925.000 akcji serii B, 1.000.000 akcji serii E, 500.000 akcji serii F Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu