Raport

RAPORT 19/2013 – NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RIALTO SP. Z O.O.

2013, 17 września

Zarząd West Real Estate SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 05 sierpnia 2013r. Spółka nabyła 102 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy w spółce RIALTO Sp. z o.o. Objęte udziały stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym. Spółka RIALTO Sp. z o.o. została zakupiona w związku z planowanym przez Emitenta projektem w branży hotelowej. Obecnie są prowadzone zaawansowane rozmowy z międzynarodowymi operatorami hotelowymi celem podjęcia współpracy na zasadach zgodnych z najwyższymi standardami światowymi.


Powyższa transakcja została uznana za znaczącą z uwagi na oczekiwany znaczny wzrost wartości objętych udziałów w przyszłości, a co za tym idzie potencjalny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu