Raport

RAPORT 19/2011 – ROZWIĄZANIE UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ

2011, 30 grudnia

Zarząd West Real Estate SA informuje, iż w dniu 16 grudnia 2011 r. rozwiązana została za porozumieniem stron umowa z firmą DFI sp. z o.o. w sprawie pełnienia zadań Autoryzowanego Doradcy dla Emitenta. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Spółką a Autoryzowanym Doradcą umowa przestanie wiązać strony z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 18 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu