Raport

RAPORT 18/2018 ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

2019, 22 maja

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 listopada 2018 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Elizabeth Pedzik z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej. W dokumencie wskazano, iż rezygnacja następuje z dniem 22 listopada 2018 r. Zarząd przypomina, iż Pani Elizabeth Pedzik została powołana na Członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r. Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 23 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza powołała – w drodze dokooptowania – na Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Pędzik.

Zarząd wskazuje, iż w wyniku dzisiejszego powołania do Rady Nadzorczej Pana Piotra Pędzik oraz powołań w drodze podjęcia w dniu 27 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał nr 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, skład obecny Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Pani Małgorzata Możejko,

Pani Daphne Pędzik,

Pani Nadja Pędzik,

Pan Piotr Dziugan,

Pan Piotr Pędzik.