Raport

RAPORT 18/2017 NAŁOŻENIE NA EMITENTA OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA ANALIZY FINANSOWEJ.

2018, 14 września

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. informuje, że w dniu 5 września 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. stosownie do postanowień §15b Regulaminu ASO NewConnect nałożył Uchwałą nr 1015/2017 na Emitenta obowiązek sporządzenia analizy finansowej, gospodarczej oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości. Emitent informuje, że w terminie 45 dni od dnia opublikowania przez Zarząd GPW S.A. Uchwały nr 1015/2017 tj. do dnia 21 października 2017 r. zamierza wykonać nałożony na Emitenta obowiązek oraz opublikować stosowną analizę