Raport

RAPORT 18/2013 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY WEST REAL ESTATE SA ZA 2012 ROK

2013, 16 sierpnia

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny West Real Estate SA za 2012 rok
Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Emitent”, ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:

  • Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny 2012 West Real Estate SA.pdf 
  • Opinia i Raport Jednostkowy Biegłego Rewidenta 2012 West Real Estate SA.pdf 
  • Opinia i Raport Skonsolidowany Biegłego Rewidenta 2012 West Real Estate SA.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu