Raport

RAPORT 18/2012 – RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2012 R.

2012, 29 sierpnia

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Raport okresowy za II kwartał 2012 r. 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Maj – Prezes Zarządu