Raport

RAPORT 17/2018 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

2018, 14 listopada

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.