Raport

RAPORT 17/2017 PODPISANIE UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ.

2018, 14 września

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. informuje, iż w dniu 9 października 2017 r. wpłynęła do Emitenta podpisana umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect zawarta ze spółką allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect. ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. była zobowiązana do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą NewConnect przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą nr 1015/2017 z dnia 5 września 2017 r.