Raport

RAPORT 17/2016 UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU WEST REAL ESTATE SA

2016, 14 września

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2016 r. we Wrocławiu.