Raport

RAPORT 17/2013 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2013 R.

2013, 31 lipca

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

  • Raport_QII_2013.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu