Raport

RAPORT 17/2012 – ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

2012, 29 sierpnia

Zarząd West Real Estate SA (Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy West Real Estate SA podjęło uchwały o powołaniu nowych członków do Rady Nadzorczej West Real Estate S.A.
Do Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Andrzej Konieczny oraz Pan Marek Malinowski.
Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu