Raport

RAPORT 17/2011 – RAPORTY OKRESOWE ZA III KWARTAŁ 2011 R.

2011, 30 grudnia

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2011 r. 

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu