Raport

Raport 16/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zarząd West Real Estate Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”)

2020, 04 września

Zarząd West Real Estate Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.