Raport

RAPORT 16/2019 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

2020, 22 stycznia

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.