Raport

RAPORT 16/2014 – NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O

2015, 21 lutego

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, że nabyła 30 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy w spółce Krajowy System Zarządzania Energią Sp. z o.o. Nabyte udziały stanowią 30 % udziału w kapitale zakładowym. Powyższa transakcja została uznana za znaczącą z uwagi na oczekiwany znaczny wzrost wartości objętych udziałów w przyszłości, a co za tym idzie potencjalny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 1 Zał. Nr 3 do Regulaminu ASO