Raport

RAPORT 16/2013 – ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO ZA II KWARTAŁ 2013

2013, 31 lipca

Zarząd West Real Estate SA informuje, że raport za II kwartał Spółki będzie przekazany do publicznej wiadomości w następującym terminie:

Spółka informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2013 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 lipca 2013 roku. Ewentualne zmiany daty przekazywania raportu rocznego będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu