Raport

RAPORT 16/2012 – TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DN. 27 CZERWCA 2012 R.

2012, 29 sierpnia

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


Załączniki:

Protokół ZWZA

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Maj – Prezes Zarządu