Raport

Raport 15/2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna

2020, 04 września

Zarząd West Real Estate Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23A, bud. B2, w dniach roboczych _od poniedziałku do piątku_ w godzinach 9.00 – 15.00.