Raport

RAPORT 15/2018 PODPISANIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUTORYZOWANEGO DORADCY

2018, 29 października

Zarząd spółki Energy Environment Solutions S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 września 2018 r. podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. o.o. świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect.