Raport

RAPORT 15/2015 ROZWIĄZANIE UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ ORAZ INCYDENTALNE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

2015, 03 listopada

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 września 2015 została rozwiązana umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ze spółką Partners&Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta stosownych zasad określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w zakresie terminowości przekazania raportu bieżącego dotyczącego rozwiązaniu umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ze spółką Partners&Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, a także dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.  

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”