Raport

RAPORT 15/2014 – NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O.

2015, 21 lutego

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, że nabyła 10 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy w spółce Krajowy System Zarządzania Energią sp. z o.o. Nabyte udziały stanowią 10 % udziału w kapitale zakładowym. 

 Powyższa transakcja została uznana za znaczącą z uwagi na oczekiwany znaczny wzrost wartości objętych udziałów w przyszłości, a co za tym idzie potencjalny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 

Podstawa prawna:§3 ust. 2 pkt 1 Zał. Nr 3 do Regulaminu ASO