Raport

RAPORT 15/2013 – ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY

2013, 03 kwietnia

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 04 kwietnia 2013r. Spółka podpisała umowę o świadczenie usług prawnych z Kancelarią Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie.

Przedmiot umowy dotyczy świadczenie usług prawnych z związku z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Współpraca będzie obejmować przygotowanie umów dla inżyniera kontraktu, niezbędnej dokumentacji projektowej, umowy dostawy linii technologicznej, umowy o roboty budowlane, umowy operatorskiej, umowy odbioru frakcji po resztkowej od gmin, opiniowanie bieżących zagadnień prawnych.Kancelaria dedykuje następujący profesjonalny zespół : specjalista dotyczący inwestycji, akwizycji, finansowania, prawa kontraktowego administracyjnego, prawa środowiskowego, prawa energetycznego.

W opinii Zarządu Spółki powyższe fakty mają istotne znaczenie dla działalności i rozwoju Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu