Raport

RAPORT 14/2019 INFORMACJE UDZIELONE AKCJONARIUSZOWI POZA WALNYM ZGROMADZENIEM

2019, 08 października

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w związku ze złożonymi na zakończenie obrad odbywającego się w dniu 25 lipca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na ręce Przewodniczącej tego zgromadzenia pytaniami do Zarządu Spółki, działając na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych w załączeniu przekazuje odpowiedzi na zadane pytania.