Raport

RAPORT 14/2018 ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

2018, 14 września

Zarząd Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna informuje, iż dokonał zbycia udziałów w spółce zależnej – Wrocław City Center West Sp. z o.o. Zbycie udziałów nastąpiło na rzecz os. fizycznej nie będącej podmiotem powiązanym, za łączną kwotę 1.000,00 zł ( słownie : tysiąc złotych ). Zawarcie przedmiotowej umowy jest konsekwencją podjętej strategii rozwoju i dywersyfikacji w planowanych inwestycjach oraz obowiązujących umów.