Raport

RAPORT 14/2016 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY WEST REAL ESTATE SA ZA 2015 ROK

2016, 07 czerwca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Emitent”, ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.