Raport

RAPORT 13/2018 RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU

2018, 14 września

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za II kwartał 2018 roku.