Raport

RAPORT 13/2017 UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS SA

2018, 14 września

Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.06.2016 r. we Wrocławiu.