Raport

RAPORT 13/2015 ZAWARCIE UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ

2015, 03 listopada

Zarząd West Real Estate SA informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Partners & Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Funkcję tę Doradca będzie pełnić przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.