Raport

RAPORT 13/2014 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

2015, 21 lutego

Zarząd Spółki West Real Estate SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 roku. 

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”