Raport

RAPORT 12/2017 UZUPEŁNIONY RAPORT ROCZNY ZA 2016 ROK

2018, 14 września

Zarząd Spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu ( dalej : Emitent ), w uzupełnieniu do Raportu nr 9/2017 z dnia 31.05.2017 roku, przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony jednostkowy i skonsolidowany raport roczny wraz opinią biegłego rewidenta za 2016 rok. Jednocześnie Emitent informuje że pozyskał nowy podmiot do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 gdzie informował publicznie Raportem 11/2017 z dnia 16 czerwca 2017.
Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny, a także deklaruje wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, a także dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.