Raport

RAPORT 12/2016 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2016

2016, 27 czerwca

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.