Raport

RAPORT 12/2014 – UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU WEST REAL ESTATE SA

2014, 11 lipca

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2014 r. we Wrocławiu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

  • ZWZ_WRE_SA_27.06.2014.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu