Raport

RAPORT 12/2012 – ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI AKTUALNYCH PLANÓW INWESTYCYJNYCH

2012, 19 czerwca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości opisu aktualnych planów inwestycyjnych Emitenta.Ich publikacja nastąpi w raporcie okresowym za I kwartał 2012 r. , który ukaże się w dniu dzisiejszym, a nie jak pierwotnie wskazano w raporcie rocznym.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu